PRIVACY POLICY !!

Beste lezers en ontvangers van de nieuwsbrief

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Indien U uw persoonsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld door de nieuwsbrief van het BaronTheater te ontvangen, dan doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Het BaronTheater houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens bescherming.

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.